Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk

Søg legater

FUT fonden

Søg legater indenfor trælast og byggemarked

FUT-fonden er en uddannelsesfond, der administreres af bestyrelsen for FUT, Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk.

FUT-fonden har den primære opgave at støtte uddannelse af elever og unge ansatte i trælast og byggemarkeder i Danmark.

Dette sker på tre måder: – Uddannelse og rejselegater – FUT-Fagprøveprisen – Støtte til FUT-aktiviteter for elever og unge.

Fondens økonomiske midler er gennem årene skaffet via ‘fund raising’ blandt fonde og legater i eller med relation til trælast og byggemarkeder.

Uddannelse og rejselegater

For at kunne modtage et uddannelses- eller rejselegat fra FUT-fonden, skal følgende være opfyldt:

  • Ansøgeren skal være medlem af FUT
  • Ansøgeren skal bruge legatet til en brancherelevant videreuddannelse
  • Ansøgeren skal kunne fremlægge dokumentation for videreuddannelsen
  • Ansøgeren skal kunne fremlægge et realistisk budget for uddannelsen
  • Ansøgeren skal skrive et indlæg til FUT-bladet efter endt uddannelse eller ophold
  • Ansøgeren kan max. modtage kr. 10.000,-

FUTs bestyrelse afholder møde ca. fem gange årligt, og ansøgninger vil blive behandlet på bestyrelsens møder.

Støtte til FUT-aktiviteter for elever og unge

FUT-fonden yder som den sidste af sine opgaver støtte til aktiviteter, som planlægges og gennemføres af FUT for elever og unge ansatte i trælast og byggemarkeder.

Donationer til disse arrangementer og aktiviteter besluttes af FUTs bestyrelse.

Scroll to Top