Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk

Om fagprøveprisen

FUT Fagprøveprisen

Siden 2001, hvor FUT kunne fejre sit 50 års jubilæum, har FUT på den årlige generalforsamling uddelt FUT Fagprøveprisen til tre fagprøver, som i foråret før generalforsamlingen er blevet afleveret og eksamineret på Business College Syd i Mommark og Handelsfagskolen i Odder.

Fagprøveprisen blev i 2014 ændret til at byggemarkedselever nu også kan modtage den prestigefyldte pris.

Initiativet er en del af FUT’s nye strategi om, at indlemme folk fra byggemarkederne i foreningen. I dag kan du ikke finde en trælast uden et byggemarked, og derfor føler FUT at byggemarkedsledet har lige så stor en berettigelse som trælastledet.  Derfor blev der på generalforsamlingen i 2015 uddelt fagprøvepriser til både trælast- og byggemarkedselever.

Fra 2021 uddeles stadig to priser: en til Handel – Trælast/Værktøj og en til Detail – Byggemarked.

Formålet med at uddele FUT Fagprøveprisen er at inspirere og animere branchens elever til at yde en ekstra indsats med udarbejdelsen af deres fagprøveopgave, for derigennem at øge de kvalifikationer, som eleven får under udarbejdelsen af fagprøveopgaven, til glæde for eleven og branchen.

Branchens uddannelsessteder, Business College Syd i Mommark  og Handelsfagskolen i Odder, nominerer umiddelbart efter årets eksamener fem-seks fagprøver, som bedømmes af en komité.

De nominerede prøver vælges fortrinsvis blandt de opgaver, der har fået høje karakterer (over middel) ved eksamen. Desuden bliver der ved nomineringen lagt vægt på, at fagprøven enten er løst på en spændende og anderledes måde, eller at den viser nytænkning i enten problemformulering eller i bearbejdning og løsning af fagprøvens indhold.

De nominerede opgaver bliver herefter vurderet og bedømt af FUTs fagprøvekomité.

Fagprøvekomiteen bedømmer kun ud fra den skriftlige del af fagprøven, og der på ingen måde dialog mellem komiteens medlemmer, før deres vurderinger er afleveret til komiteens formand. Ligesom ved eksamen bliver komitémedlemmernes bedømmelse foretaget ud fra nogle fastlagte kriterier – bl.a. hvordan opgaven er løst i forhold til problemformulering, stofbearbejdelse, brug af kilder, præsentation af stoffet m.v.

Komiteen nedsættes af FUTs bestyrelse og skal sammensættes efter følgende retningslinier: Formand for komiteen er en repræsentant fra FUTs bestyrelse. Derudover deltager Danske Byggecentres adm. direktør, to personer fra trælastbranchen og én person fra en relevant branche uden for trælastbranchen.

De nominerede elever skal være medlem af FUT og deltage på FUTs generalforsamling for at kunne modtage en fagprøvepris.

Ud over æren medfølger, der også et diplom og en pengepræmie på henholdsvis

  • Kr. 10.000 (1. plads)
  • Kr. 7.500 (2. plads)
  • Kr. 5.000 (3. plads)

Vinderne må ikke offentliggøres før på FUTs generalforsamling.

Eksempel

Her er et eksempel på en vinder af fagprøveprisen

“Pakkefejl og forkert udskrevne varer” af Frederik Riise Pedersen fra Bygma Aalborg C, vinder af 1. præmien 2022 i kategorien ‘Handel, Trælast og Værktøj’.

Scroll to Top