Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk

Om lærepladsprisen

FUT Lærepladspris

Lærepladsprisen er indstiftet af FUT. Prisen blev uddelt første gang i 2019.

Prisen gives til den trælast eller byggemarked, der har været årets mest fantastiske læreplads.

Med prisen følger 10.000 kr i økonomisk støtte til et socialt arrangement med afdelingen/trælasten/byggemarkedet.

Lærepladsprisen uddeles på FUT generalforsamling i november.

Bemærk: Vinderen skal skrive en kort artikel med billeder fra arrangementet, som vi kan bruge i FUT-regi, og så skal en repræsentant fra vinderen være tilstede på generalforsamlingen for at modtage prisen.

Sådan indstiller du din læreplads:

Det er de nuværende elever eller elever, der er uddannet i det indeværende eller det foregående kalenderår, der kan indstille deres læreplads til prisen.

Du skal sende din indstilling inden den 21. oktober.

For at kunne indstille din læreplads skal du vedlægge (vedhæfte) en motiveret indstilling af din virksomhed eller video som indeholder en besvarelse af nedenstående punkter. Det er vigtigt, at du er grundig i din besvarelse, så juryen kan bedømme din læreplads bedst mulig.

  • Beskriv introplanen og hvordan den blev fulgt?
  • Hvordan havde din læreplads udviklet din uddannelsesplan og svarede den til dine forventninger?
  • Beskriv den første uge på din læreplads:
  • Beskriv 3 punkter hvor du har udviklet dig under din uddannelse?
  • Beskriv hvorfor netop din læreplads skal vinde prisen?
  • Fortæl om en positiv oplevelse i din virksomhed som har betydet noget for dig eller påvirket dig?
  • Har du andre særlige historier eller kommentar omkring din læreplads, kollegaer eller uddannelsesansvarlige?

Indstillingsskema

Personlige oplysninger

Læreplads oplysninger

DD skråstreg MM skråstreg ÅÅÅÅ
Send indstillingen til din egen email. Indsæt det link du får tilsendt i feltet nedenfor.
Scroll to Top