Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk

Indlæg

Formandens beretning 2022

Velkommen kære FUT’ere, kære venner, kære elever, kære faglærere, kære leverandører, kære gæster og kære Velux.

Vi i FUT har glædet os til denne dag.

Dejligt at se at så mange har valgt at bakke op om foreningen FUT og deltage i årets generalforsamling. Vi i bestyrelsen er glade for at se jer her i dag – og takker jer så mange gange for, at I møder op.

Nogle kommer langvejs fra, andre lige om hjørnet.

Så står vi her i Hørsholm, hvor Velux har være så gæstfrie og har tilbudt sig som værter. Det er vi meget taknemmelige for.

Et fantastisk dejligt landskab og miljø, der er skabt rundt om den imponerende virksomhed. Tak skal Velux have for den smukke gestus. De personer, takken skal gå til, er Anne B. Davidsen, som er PA og team Assistant og Per Mikael Åkesson, som er MD, og det står for Managing Director for Nordic.

Et år er gået, og branchen har været spændt hårdt for med travlhed og et vildt prismarked. Vi i FUT har også haft et travlt år, og her er de arrangementer, vi har arbejdet med:

Vi havde jo fornøjelsen at afholde vores nyere initiativ nemlig elevdagen i januar i 2021 på Scandic i Odense, og den ville vi mægtig gerne lave igen i år den 18. juni, men grundet for få tilmeldte måtte vi desværre aflyse. Det skyldes ikke, at vi ikke måtte komme på hotellet igen. De unge mennesker festede, men ingen større problemer, der var jo corona i luften, og baren lukkede kl. 22.30.

Det første arrangement var en succes, hvor eleverne fik faglig viden, stort kendskab til FUT og socialt samvær. På den måde opfylder vi ønsket om at bruge flere penge på vores unge medlemmer.

Vi prøver igen primo 2023.

Elevtur

Elevturen 11. oktober til fredag den 14. oktober med deltagelse af Kirstine Vestergaard og Per Rasmussen fra FUT’s bestyrelse. Det var desværre kun Trælastturen, der blev gennemført i år, grundet manglende tilslutning til Byggemarkedsturen.

Vi mærker desværre en lidt aftagende opbakning til vores elevture og andre arrangementer, og det er rigtigt ærgerligt og ikke fremmende for vores forening. Det med at kæderne selv vil arrangere elevture og events gør ikke livet lettere for FUT.

Det med at aflyse en tur eller arrangement er rigtig demotiverende og ærgerligt for FUT. Jeg håber, at alle har focus på opbakning og deltagelse i vores arrangementer, for FUT skaber netværk på tværs i branchen.

På dette års elevtur besøgte vi flg.: Sweedor, Troldtekt, Weber Grill ”Hands-on Kursus”, Rockwool, Aalbog Portland, samt Outline og Den Gamle By – Rundvisning.

Det forlyder, at turen gik rigtigt godt. En tur, hvor eleverne rystes godt sammen, får indsigt i hvordan virksomhederne producerer produkterne, og hvorledes de anvendes. Naturligvis er der efter dagens strabadser go-cart ræs og socialt samvær. Det er jo det, som FUT kan, det med at skabe bro, venskaber og netværk på tværs i branchen og i kæderne. Det er vigtigt, at man kommer ud on location og ser fremstillingen af varerne. Så kære branche, mere af det!!

Stor tak til de involverede virksomheder for at de åbner dørene og byder velkommen, og tak til fagskolerne og faglærerne for en super fin tur.

Fagprøvepriser

Fagprøvepriserne er jo en væsentlig del af FUT, og i disse fagprøver lægges der store kræfter fra eleverne, fagskolelærerne og FUT’s Fagprøvekomite:

Flg. personer er med i Fagprøvekomiteen:

  • Palle Thomsen: Danske Byggecentre
  • Jesper Haslund: Davidsen Langeskov og FUT
  • Kirstine Vestergaard: Stark Odense og FUT
  • Mette Jull Brund: XL-Byg
  • Rikke Graae Swensson: Stark
  • Tina Kaiser: Davidsen

Tak til Fagprøvekomiteen for et stort arbejde med at læse og udvælge de forskellige vindere blandt de nominerede.

Tak til eleverne, fagskolelæreren, virksomhederne for arbejdet, læringen og opbakningen til de mange flotte fagprøver. Det er imponerende, hvad der er beskrevet, omtalt, undersøgt og bearbejdet i de indstillede fagprøver. Bravo. Vi f inder jo vinderne senere på dagen, spændende er det!

Lærepladsprisen 2022 er jo også en stor begivenhed som fejres her senere i dag. Vinderen får 10.000 til et socialt arrangement.

I denne pris er det jo elevens læreplads, der indstilles til hædringen. I de 11 indstillinger, vi har modtaget, er der virkelig høj kvalitet og virkelige gode beskrivelser. Gennemgående i indstillingerne er det de ansattes vilje, venlighed og imødekommenhed, der roses af eleverne. Andre ting som opbakning, alt var planlagt og forberedt og et super venskab lyser også op.

De indstillinger, vi har modtaget, er gennemsyret af gode oplevelser, professionel håndtering, afvekslende uddannelse af høj kvalitet.

Det har været et meget svært valg, men der er en, der har berørt os meget, men mere herom senere.

I virksomheder, der er indstillet, kan være stolte. Stort tillykke til jer alle.

Norgestur

Trælasttur til Norge fra den 4. september til 7. september med 36 FUT’ere i en fyldt bus – 7 virksomhedsbesøg: Fibo, Huntonit, Berry Alloc, Savværket Bergene Holm, Et skovbrug, Kebony, og endelig Isola Platon.

Turen blev blandt andet finansieret med egenbetaling og gaverne fra henholdsvis Moland, Fog og Davidsen på hver 10.000 til vores jubilæumsfest, som netop var øremærket eleverne til en savværkstur til Sverige, Norge eller Finland. På sådan en tur til Norge er der medbragt fødselsattester, der spænder fra 1950 til 2003. De unge mennesker var meget interesserede, tog billeder, video og spurgte interesserede under besøgene. Norge er et fantastisk smukt land, men dyrt at rejse rundt i, og mad og drikkevarer koster kassen. Mange positive tilkendegivelser fra alle deltagerne er modtaget med glæde. Per Rasmussen og undertegnede fra bestyrelsen var rejseledere på turen.

Erhvervsnetværksmøder

Erhvervsnetværksmøder er også et af vores nyere tiltag i vores Erhvervsklub og har været båret frem af FUT-bestyrelsens Per Rasmussen som bannerfører og Jesper Haslund som medspiller og supporter.

Indtægterne fra Erhvervsklubben er en væsentlig del af FUT’s indtægter, så Erhvervsklubbens liv og virke er vigtigt for FUT.

Flg. firmaer har været besøgt i 2022: Københavns Listefabrik, KBZINC og Global Timber.

Stor tak til de firmaer, der gør det muligt at gennemføre disse arrangementer. De pågældende firmaer er værter, lægger lokaler til og sørger for en fin forplejning hele vejen igennem.

Branchefrokosten

Branchefrokosten 11. juni i Tivoli, hvor vejret var flot. Tivoligarden spillede op og ca. 50 FUT’ere i vidt forskellige aldre valfartede til Grøften. De gamle historier blev luftet, og de var ikke blevet ringere med årene. Der var en lækker garderplatte, øl og brændevin, og snakken gik lystigt.

Trægolf

Trægolf er ikke arrangeret af bestyrelsen, men der forefindes en gruppe golfinteresserede FUT’ere, som har ansvaret og står for hver match.

Det er en tilbagevendende begivenhed, som i år fejrede 50-års jubilæum. Dette jubilæum blev fejret og afholdt under titlen: Trætræf på golfbanen i Holbæk Fjord. Tillykke til Trægolf, og skønt I holder traditionen i hævd.

FUT’s mange tilbud

FUT har jo mange tilbud til både eleverne og de, der har været i branchen i flere år:

Jobbank: FUT.dk. Det kan godt være, denne side bliver mere besøgt i nærmeste fremtid grundet den begyndende afmatning i branchen.

Uddannelse og legater: Hvis man har lyst og behov for videre uddannelse eller kompetenceudvikling i andre virksomheder i ind- eller udland, er der mulighed for de unge at ansøge FUT-legatet. Mange ansatte fra de forskellige tømmerhandlere har været et par uger oppe på Færøerne, Grønland og Island med økonomisk støtte fra FUT.

FUT bladet

Mange tak til alle for input og fine artikler gennem årets løb. Fortsæt endeligt med det og hold jer ikke tilbage. Send det I har til FUT’s bestyrelse.

Tak til Dorthe Riber fra Odsgard, som er bladets eksterne tovholder og koordinerer billeder og artikler, så det hele står fint og lækkert i bladet.

SOME

Der skal også lyde en stor tak til firmaet Odsgard Reklame og Marketing for stor hjælp til udsendelser på alle de sociale medier. Kommunikationen i vores branche er vigtig, og der er Odsgard en stor hjælp, og vi er glade for samarbejdet. Tak til Michael og dine søde og dygtige kolleger.

Reklame for FUT

Reklame for FUT gør vi i bestyrelsen sørme også. Med jævne mellemrum har bestyrelsen repræsentanter ude på skolerne i Mommark og Odder for at informere om alle FUT’s fordele for de unge elever. Her står vi ansigt til ansigt til ansigt med alle de nye kuld og forsøger at overbevise dem om behovet for faglige oplevelser, studieture, lærepladsprisen, legater, fagprøvepriserne samt venskaber og netværk på kryds og tværs i mellem ALLE kæder og leverandører.

Vi fortæller dem vigtigheden i at melde sig ind, ellers kan deres fagprøver ikke indstilles til FUT.

Stor tak til alle lærerne på fagskolerne fra Mommark og Odder, som er rigtig gode ambassadører for FUT og gør et stort arbejde for samarbejdet med FUT. Det er vi meget taknemmelige for.

Bestyrelsen har også afholdt flere kaffemøder med de HR-ansvarlige i et par kæder, og det agter vi at blive ved med og tager naturligvis fat på de sidste, vi mangler i denne omgang. Men det bliver en løbende proces for fremtiden. På den måde håber vi at komme i tættere dialog med kæderne og dermed sammen løse vores udfordringer og opgaver i branchen.

Der er netop trykt 5000 flyers, som allerede har fundet vej ud til over 100 tømmerhandler. Vi deler ud med rund hånd, og på den måde håber vi på flere medlemmer. Mange branchefolk tror, det kun er for unge, men alle aldre er velkommen.

Men den vigtigste reklame er jer, der deltager i FUT’s arrangementer og går hjem og fortæller vidt og bredt om FUT på jeres arbejdsplads og på den måde animerer jeres kolleger til at melde sig ind og deltage i FUT’s arrangementer.

Alle disse arrangementer og aktiviteter koster jo penge, og her får vi år efter år kæmpe økonomisk støtte fra ØTD, som står for ØstDanske Trælasthandlers Dispositionsfond af 1987, og DB, som står for Danske Byggecentre med Palle Thomsen i spidsen. DB støtter os også med opbakning og arbejdskraft i form af Marianne, som holder styr på økonomien og 1000 vis af andre ting. Kære Marianne, du er meget værdsat.

Vi i FUT lider også akkurat som idrætsklubberne af frafald, når medlemmer går fra ungdom til senior, eller fra elev til udlært. Fastholdelse er vigtigt at holde sig for øje.

Alt for mange går uden om vores branche: 72 % søger ind på en gymnasial uddannelse, mens kun 20 søger ind på en erhvervsuddannelse.

Jo mere interessant vores branche er, rent fagligt, menneskeligt, udviklende og lærende – og ja socialt, jo flere og bedre elever kan vi tiltrække. Her kan FUT bidrage til den kvalitet og vækst. Tænk på alle de faglige og sociale oplevelser i FUT, som folk i branchen taler om i mange år – og som gang på gang ortælles vidt og bredt.

Livsvarige venskaber og netværker på tværs af branchen og kæderne, det er det, vi kan i FUT. Bestyrelsen Fysiske bestyrelsesmøder rundt om i landet, webmøder hver måned og mange telefonsamtaler er vigtige bestanddele i dagligdagen. Det, der også betyder noget, er, at man også kan lide at være sammen socialt og skabe ting sammen, og det kan vi i høj grad i FUT’s bestyrelse.

Tusinde tak til en hårdtarbejdende bestyrelse og til Marianne Mouritzen fra vores sekretariat i DB, som alle virkelig har givet den max gas og har sat mange ting i gang samt naturligvis har vedligeholdt og udviklet vores traditioner og arbejdsgange. Bestyrelsen og Marianne brænder for sagen og har virkelig passion for arbejdet. Tusinde tak til uvurderlige, dygtige, flittige og dejlige Marianne. Du bliver heldigvis i FUT’s regi. Tusinde tak for din store indsats.

I dag siger vi farvel til flg. i bestyrelsen: Kirstine Vestergaard, Stark Odense, Laura Amalie Ejlerskov Poulsen, Øbro Træ, Peter Brøchner Sørensen, Bygma Roskilde og Jesper Haslund, Davidsen Langeskov, som jeg gerne vil takke for jeres store indsats for vores kære forening FUT. Tusinde tak.

Vil I ikke kommer her op og blive hyldet.

Men FUT er som et træ, som står ude i naturen. Det vokser sig stort og stærkt, fældes og skæres op, og et nyt plantes og vokser op. Træ er en fornybar ressource, og det er bestyrelsen også. Her planter vi også et nyt medlem, når vi fælder et medlem af bestyrelsen.

I år bliver vi tilført 5 nye medlemmer, men mere om det til valget senere på generalforsamlingen.

Det var, hvad vi havde at fortælle om det forgangne år i FUT.

Vigtigt at vi har en branche og FUT, som kan tiltrække og fastholde de dygtige, unge mennesker. Sammen er stærkest – sammen er vi FUT.

Tak for et indholdsrigt år med jer og FUT.

Bo Louring

Formand

Nyhedsarkiv
Scroll to Top