Foreningen for Trælast- og Byggemarkedsfolk

Indlæg

Formandens beretning 2021

Kære medlemmer, kære elever og kære gæster.

Nedlukning, genåbning og noget midt imellem. Til trods for et svingende år er det skønt, at vi igen kan samles til FUT’s generalforsamling, i den form som vi kender. Sidst vi var samlet var i 2019. Sidste år havde FUT sin første virtuelle generalforsamling, som jeg bestemt synes var vellykket. Dog er det mere skønt at se så mange ansigter i dag, og at vi endelig kan samles.

Endnu et år præget af corona er gået. Siden marts måned har Folketinget langsomt åbnet landet mere og mere op, og i dag er vi efterhånden tilbage til normale tilstande. Corona har været intens for vores branche. Byggebranchen har haft travlt, og modsat andre erhverv, aldrig haft så travlt eller set så meget mangel på varer og eksplosive prisstigninger. Medarbejderne skal efterhånden bruge mere tid som detektiver på at skaffe varer til deres kunder.

I takt med genåbningen blev det endelig muligt at gennemføre elevdagen, som har været længe undervejs. Sidst i maj måned samlede vi knap 30 elever i Odense. Dagen bød både på fagligt indslag, hvor eleverne lærte vigtigheden omkring netværk, og hvordan ens netværk kan have stor betydning for ens fremtid, både privat og i branchen. Aftenen sluttede med middag og dans. Selvom restriktionerne betød, at festen lukkede kl. 23, var den bestemt ikke mindre festlig af den grund, og jeg er sikker på, at mange elever dagen efter satte pris på den tidlige lukning af baren…

Vores eventaftener var igen en realitet. Med svind på programmet tilbød vi her medlemmerne muligheden for at komme bagom politiets arbejde og de tiltag, som branchen har taget for at komme svind til livs. Aftenen fandt sted hos Jysk Spær.

Vi gør meget ud af at skabe eventaftener, som er relevante for jer medlemmer. Vi bestræber os efter, at emnerne skal give jer nyttig viden, som I kan bruge i jeres hverdag. Derfor er vi i bestyrelsen altid imødekommende for forslag til, hvilke emner I synes, der kunne være relevant for netop jeres hverdag.

 

Den 5. oktober gik FUT’s Erhvervsnetværk i luften hos Rheinzink. Længe har vi i bestyrelsen gerne villet skabe mere værdi for vores mange Erhvervsklubmedlemmer. En af FUT’s helt store indtægtskilder er vores Erhvervsklub. Vi sætter stor pris på de muligheder, som det giver FUT, og derfor vil vi gerne gøre noget mere for jer. FUT’s netværk skal være med til at skabe et fælles rum, hvor leverandørerne i vores branche kan spare med hinanden. Mulighederne er mange for netværket, så jeg håber, at I fremadrettet vil tage godt imod arrangementerne og bakke op
om det nye netværk. Der skal lyde en stor tak til alle jer Erhvervsklubmedlemmer for jeres støtte til FUT.

Det er ikke længe siden, at vi havde fornøjelse af dette års trælasttur i samarbejde med Mommark Business College Syd. 16 elever var på en flot Danmarkstur rundt i landet. Her besøgte eleverne leverandører som Dolle, Roldskov Savværk, Knauf og Aalborg Portland. Det viste sig, at eleverne havde spist for meget, og bussen sad godt fast undervejs. På vores elevture er det det faglige, der er i fokus, men om aftenen er der rig mulighed for at netværke over en enkelt øl eller ti.

 

Desværre måtte vi igen i år aflyse vores byggemarkedstur. Og når vi nu er ved aflysninger…. Jeg har været i arkivet. Lad mig tage jer tilbage til 1970. I referatet for foreningens 20. generalforsamling står der, at for mange deltagere er mødt op til årets arrangementer. Man henstiller til, at medlemmerne tilmelder sig inden deltagelse.

I 1969 havde man 24 arrangementer med i alt 1341 deltagere fordelt ud på hele året. Det har sat mange tanker i gang hos mig.

I dag kæmper vi med tilmeldinger nok, og hvordan kan det så være? Hvert år, når vi mødes til vores generalforsamling, er der bredt ønske fra jer om, at vi skal bruge flere penge på vores
medlemmer. Størstedelen af bestyrelsens arbejde i løbet af året bruges på at skabe arrangementer, som både har et fagligt og hverdagsrelateret program uden at glemme det sociale perspektiv.

Men lige meget om det er brancherelaterede eller udelukkende sociale arrangementer, kæmper vi med tilmeldinger nok til at kunne gennemføre. Det er en tendens, der har været mange år undervejs. Vi hører eksempler på, at der både på forretningsniveau og kædeniveau ikke bliver bakket op omkring arrangementerne i samme grad som tidligere, hvilket, jeg synes, er utrolig ærgerligt for branchen. For selvom kæderne selv tilbyder elevture for deres egne elever, så kan FUT’s elevture noget andet. Som mange af jer ved, så er hele tanken bag FUT at samle branchen
på tværs af kæderne. Jeg synes derfor, det er vigtigt, at de enkelte forretninger og kæder bakker op om vores elevture og arrangementer i højere grad. Giver deres elever fri til at skabe netværk og lære branchen at kende fra andre vinkler.

Bestyrelsen bruger mange kræfter, tid og penge på at tilbyde arrangementer til jer, men det er en nødvendighed, at I bakker op og tilmelder jer. Jeg håber derfor, at I medlemmer vil hjælpe den kommende bestyrelse med at vende denne tendens og give jeres input til, hvad I ønsker fra FUT.

I dag skal vi i traditionens tro uddele dette års Fagprøvepris og Lærepladsprisen. Skolerne har igen i år udvalgt elever, som de har indstillet til årets fagprøvepris. Lidt atypisk, så er der i år kun 10 nominerede. For at kunne blive indstillet til Fagprøveprisen, er det som krav, at man har været medlem af FUT i minimum 1 år. Som elev er det ganske gratis at være medlem, så der er ingen undskyldning for ikke at melde sig ind. Desværre har vi oplevet, at ikke alle elever, som lærerne ønsker at indstille, har været medlem. Det er ærgerligt, når eleven går glip af muligheden for at vinde Fagprøveprisen. Jeg vil derfor til alle jer medlemmer i dag slå et slag for, at I hjælper jeres elever med at melde sig ind, så de ikke går glip af den unikke mulighed. Fagprøveprisen giver ikke alene eleven en mulighed for en god præmie, men også noget præstige i at være en del af den gruppe og kan fremadrettet bruge det i sin karriere. Tak til skolerne og Fagprøvekomiteen
for jeres samarbejde.

 

I dag skal vi både byde velkommen til nye ansigter og farvel til andre. Laura er et velkendt ansigt og sidder i dag som suppleant i bestyrelsen. Laura arbejder til dagligt som trælastsælger i Øbro Træ på Nordhavnen. Andet ansigt er Per Rasmussen. Per arbejder til dagligt som teknisk sælger for Rheinzink. Per kender allerede lidt til FUT’s arbejde, da han er en af bagmændene bag Erhvervsnetværket. Jeg håber, I vil tage godt imod dem begge. Jeg er sikker på, at de vil bidrage med gode arbejdskræfter til bestyrelsens fremtidige arbejde

Når nye skal ind, skal gamle ud. I dag skal vi desværre sige farvel til Christian, Daniel og Niels Jørgen i bestyrelsen. Alle tre har haft stor betydning for FUT’s udvikling og har alle været med til at puste liv i det nye FUT.

Christian har i sine 5 år i bestyrelsen været tovholder for FUT bladet. Været med til at få FUT’s nye identitet i luften og hjernen bag elevdagen og meget, meget mere. Christian har været aktiv og deltaget i mange af FUT’s elevture og arrangementer og altid skabt mange gode grin.

Daniel har i sine mange år i bestyrelsen styret finanserne, som kasserer. Altid bidraget med sit gode humør til arrangementer og studieture.

Niels Jørgen har udviklet og skabt Erhvervsklubben til det, den er i dag. I hans tid i bestyrelsen er Erhvervsklubben gået fra 50 medlemmer, til vi i dag er over 80 medlemmer. Niels Jørgen har gjort en kæmpe indsats, der bliver svært at overgå.

Der skal lyde en kæmpestor tak til jer alle tre for den indsats, I har ydet. I kan alle være meget stolte af det arbejde, I har skabt for foreningen. For mig selv er det også min sidste  generalforsamling som bestyrelsesmedlem. Jeg takker pænt af som formand og gør plads til nye kræfter. Jeg ser tilbage på 6 gode og utrolig lærerige år i bestyrelsen. Tak fordi I havde tillid til at lade mig være jeres formand for foreningen. Jeg sætter meget stor pris på det netværk og de mange relationer, som FUT har givet mig. Det er vemodigt at give slip, men jeg glæder mig til at komme på den anden side af bordet og nyde godt af de kommende arrangementer i FUT.

Og hvilken dag at slutte af på, nu hvor vi efter generalforsamlingen skal afholde FUT’s 70-års jubilæum. Rammerne er sat for en fantastisk aften med god mad, gode vine og sjov underholdning.
Jeg glæder mig til at se mange af jer til festen senere.

Afslutningsvis vil jeg gerne nævne vores bidragsydere til FUT. ØTD og DB Fonde har igennem mange år bidraget med fl otte legater til FUT’s arbejde. ØTD har alle årene tildelt penge til FUT’s fagprøvepris. De gør det muligt, at de nominerede kan få så fl otte præmier med hjem.

DB Fonde støtter med legater til vores studieture med eleverne. Med andre ord, så vil jeg gerne takke ØTD og DB Fonde for jeres fl otte støtte til FUT. I er med til at skabe rammerne for nogle vigtige traditioner.

Tak til Danske Byggecentre for den gode arbejdskraft I stiller til rådighed. Tak til Marianne for at holde styr på tropperne og for altid at skabe overblik over FUT’s historie med dine mange år som en del af FUT’s bestyrelse. Du er meget værdsat af os alle.

Til min bestyrelse skal der lyde et enormt stort tak for jeres engagement og passion for jeres arbejde. Tak for mange gode år med lige så mange gode minder. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer.

Til jer kære medlemmer, tak for at bakke op om FUT. I er som altid grunden til, at vi i bestyrelsen har noget at arbejde med. I er med til, at vi fortsat kan skabe arrangementer, hvor vi kan  mødes, dele erfaringer og oplevelser i vores unikke branche. Jeg ser frem til mange gode stunder sammen med jer på den anden side af bordet. Tag godt imod den nye bestyrelse og bak op om deres fremtidige arbejde.

 

Tak!

Afgående Formand Michelle Olsen

Nyhedsarkiv
Scroll to Top